O OPYLaření

Na hadech bez hlav
Roje střeží i ve zmar
To jen Opylař jest

včely tu žijou ve velmi malých jednoprostorových úlech bez mezistěn

ošetřovány pouze biotechnicky tj. odstraňováním plástů z úlu

P.S. nově dostávají i náš domácí Orleánský Ocet

Myšlenka OPYLaření vychází z tezí jež nově výzkumem ověřil vážený Dr. Thomas D. Seeley a jednoznačně se vymezuje k současnému včelaření definovanému jako chov hospodářských zvířat

Jednoprostorový úl na 6 plástů neumožňuje přemnožení kolonie a tím limituje přemnožení chorob či škůdců např roztoče varroa 

Odebírání a nevracení plástů včetně produkčních částí dělničních i trubčích “ředí” množství chorob a škůdců v úle (varroa, MVP, ETC)

Zimování na veškerém medu do úlu doneseném během sezony zajišťuje kvalitní stravování včel během celého roku (med odebírá se až na jaře v počátku následující sezony v době včelího blahobytu)

 

 

20130806-183601.jpg

20130806-183606.jpg

20130806-183611.jpg

20130806-183617.jpg

20130806-183622.jpg

20130806-183629.jpg
Věrně Václav