O OPYLaření

včely žijou ve velmi malých jednoprostorových úlech bez mezistěn

ošetřovány pouze biotechnicky tj. odstraňováním plástů z úlu

Myšlenka OPYLaření vychází z tezí jež nově výzkumem ověřil vážený Dr. Thomas D. Seeley a jednoznačně se vymezuje k současnému včelaření definovanému jako chov hospodářských zvířat