Děkuji

Děkuji všem za účast a účastnost na “semináři 2019”

Nejednu malicherně egoidní photo přikládám a děkuji zaň panu Antonínu Zlínskému

Věrně V.