Medobraní 2013

Medu je dost pro nás i pro pro produkční včelstva a oddělky mají taky pět plástů.
Ať žije “dřevěná” košnice.