Ťukání na dřevěné košnice

Prázdné včelstvo bylo přemetené v červenci.
Nekrmil jsem ho a nekontroloval zda klade matka.
Nedopadlo to.