Myslet jinak

Jako F. Hundertwasser.
Nemaloval jako malíř.
Nešil si šaty jako krejčí.
Neprojektoval domy jako architekt.
Nepřednášek jako profesor.
Přednášel jako člověk.
Někdy dokonce nahý.
Šaty měl šišaté.
Domy oživlé.
Obrazy nečekané.
Svět zřejmě dohnal jeho pokrokové postupy.
Proto nevčelařit jako včelař.
Nevolit jako volič.
Nevařit jako kuchař.
Nemít pravdu jako všichni.
Nevyhrávat jak dobří.
Nespěchat jak rychlí.
Proto nevčelařit jako včelař.
Jen suplovat přírodu.
Udržet včely bez chemie při životě.
Aby létaly a opylovaly.
Řikam tomu opylaření.
Namísto včelaře je tu opylař.
Nevčelařit jako včelař.
Včelařit jako opylař.