Fotky ze semináře

Všem moc děkuju a kloním se

Byli jste tázaví a komunikativní

Myslím že je svět na dobré cestě

Foto: V. Astaloš