Slaměný Paket

Žitná sláma je to

Ze žita trsnatého

Staré vařené šény

Lámou se a práce to nešikovná

To už by asi byly lepší borové loubky

Ale co

Už je to pryč

Předkové používali malé pakety

Jistě s jinou včelou

S jinými výnosy

V jiné době

Jiní lidé

Jindy