Rozpěráky ručně kované

Kámen – rudou

Ruda – železem

Železo – Ocelí

Ocel – podkovou

Podkova – kramlí

Kramle – rozpěráky

A příště je snad dodělám