Létavky

Říká se tomu přeléták

Nebo přelétavec

Nebo umělý roj

Nový paket na starém místě – Létavky se vrací na místo odletu – Přenesl jsem PAKEt na jiné místo – Na jeho místo putoval nový prázdný – Ten zaplnily létavky vracející se z květů – Z původního dostaly zásoby i vajíčka – Možná i královnu tam mají – Nehučí a ty staré hučí – Zřejmě na plástu seděla – Věrně Václav