bez víry néni cesty

Věřím že OPYLaření je cesta k jinému včelaření

Věřím že včely jsou pro člověka víc než automat na med

Věřím že OPYLaření umí být terapeuticky povznášející

Věřím že zavládne smír mezi OPYLaři a včelaři

Věřím ve včelu květosprašnou

Věřím že doba krásna nastává

Věřím že vstanou noví OPYLaři

Věřím že řešení je v malém šesti plástovém úlu

Věřím že nevracením plástů do úlu včelám prospívá

Věřím že odebíráním plástů i s reprodukčními částmi je klíč k přežití

Věřím že úly ze dřeva ručně opracované mají víc chyb než přesností

Věřím že jejich rukodělná krása je hodnota sama o sobě

Věřím že v době post spotřební účel nemusí světit prostředky

Věrně Václav