Druhé nahlédnutí do úlů 2019

Sundat víko

Fouknout kouř

Najít vajíčka v plástu – královna klade

A udělat místo vyjmutím nějakého plodu zavíčkovaného

Nakrmit plodem mravence

Superorganismus dotuje jiný superorganismus za asistence člověka